Pašvaldību vēlēšanas Norvēģijā

Īsumā par pašvaldību vēlēšanām Norvēģijā

Mūsu projekta Norvēģijas partneri ir pieredzējusi nevalstiskā organizācija Fjellugla Kompetanse AS, kas atrodas Norvēģijas vidienē aptuveni 350 km uz ziemeļiem no Oslo. Tās viens no vadītājiem ir bijušais Oslo Socioloģijas institūta pētnieks, biznesa konsultants un izglītības sistēmas eksperts Per Halvorsen.

Norvēģijas iedzīvotāju skaits – 5.4 mlj.

Sniedzam mazu ieskatu mūsu Skandināvijas kaimiņu VĒLĒŠANU sistēmā.

Norvēģija ir iedalīta 11 administratīvos reģionos (fylker) jeb novados un 356 pašvaldībās (kommuner/kommunar). Pašvaldības ir atbildīgas par pamatizglītību, ambulatorajiem veselības pakalpojumiem, senioru aprūpi, bezdarbu un citiem sociālajiem servisiem, kā arī ekonomikas attīstību un pašvaldības ceļiem. Katrai pašvaldībai ir savs vadītājs – mērs un pašvaldības dome. Pašvaldības padomes locekļus ievēl uz 4 gadiem.

Pēdējās pašvaldību vēlēšanas notika 2019. gada 9. septembrī.

Balsošanas process:

  • Balsot var Norvēģijas pilsoņi vecumā no 18 gadiem, kuru dzīvesvieta ir reģistrēta Norvēģija.
  • Citi Ziemeļvalstu pilsoņi (Dānija, Islande, Somija, Zviedrija) vecumā no 18 gadiem, kuru dzīvesvieta ir reģistrēta Norvēģijā.
  • Ārvalstu pilsoņi, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un kuru dzīvesvieta ir Norvēģija trīs gadus pirms vēlēšanu dienas.
  • Visiem balsotājiem ir jābūt reģistrētiem (electoral register). Balsojums notiek konkrētajā pašvaldībā, kurā persona ir reģistrēta. Līdzīgi kā Latvijā. Ir iespēja nobalsot arī ātrāk. Lai balsotu, ir nepieciešams personas apliecinošs dokuments.
  • Pati balsošana ir līdzīga kā Latvijā – nepieciešams izvēlēties personas no saraksta. Ir iespēja nodot arī tukšu balsi.

Politiskās partijas tiek reģistrētas nacionālā, novadu un pašvaldību līmenī, t.sk., iekļaujot arī ar tām saistītās jaunatnes organizācijas.

Daži politisko partiju kampaņu piemēri

Darba partija – Arbeiderpartiet (Labour party)

 “Daudzi cilvēki nevar atļauties doties pie zobārsta. Nacionālā asambleja nolēma, ka ir pienācis laiks zobu veselības dienestu pielīdzināt citiem veselības dienestiem.”

Mēs saprotam domstarpības un smagas debates, bet nekad niknumu un naidu. Mēs nesakārtotībai sakām nē!

No photo description available.Sabiedrības slimnīcas vājina privatizācija. Galvenā ārste Tilde Broša Østborga netiks iesaistīta. Tāpēc viņa ir iestājusies Darba partijā. Laipni lūdzam komandā!

Konservatīvā partija Høyre (Conservative party)

Tagad nav “es” ir “mēs”. (There is no “I”, there is “we”)

Uz bildes:

Mēs atrodam risinājumus tur, kur citi redz problēmas.

Apraksts:

Šī rudens vēlēšanas ir par vietējiem jautājumiem un vietējiem kandidātiem. Konservatīvie strādā skolās, kuru centrā ir zināšanas un meistarība. Mēs strādājam vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē ar lielāku aktivitāti, kas nozīmē, ka mazāk cilvēku ir vientuļi. Tur, kur citi redz problēmas, mēs meklējam risinājumus. Mēs ticam Norvēģijai. Ja šie jums ir svarīgi jautājumi, atcerieties, ka tagad jūs varat nobalsot par Konservatīvo partiju arī iepriekš. Laba izvēle!

Progresa partija Fremskrittspartiet

Uz bildes:

Vecākiem cilvēkiem ir jādzīvo visu mūžu!

Apraksts:

Progresa partija ir par labākām vecumdienām. Mēs ticam, ka visiem vecāka gadagājuma ļaudīm ir jādzīvo kvalitatīvi, ar drošību, aprūpi un aktivitātēm. Piekrītat? Spiežat like un pārsūtāt!

Uz bildes:

Norvēģija nav Eiropas sociālais birojs!

Apraksts:

Progresa partija tic, ka labklājības pabalstiem ir jānokļūst pie norvēģiem un citiem, kuri strādā un dzīvo Norvēģijā. Mums nav jābūt Eiropas sociālajam birojam.