No transporta līdz dzīvnieku labbūtībai – mazās balsis aktivizējas
vasarā!

Projekta “Demokrātisko kompetenču inkubators” ietvarā kā ik mēnesi
turpinās vērtīgu priekšlikumu izvirzīšana, lai uzlabotu dzīvi savā
pilsētā un novadā. Vasarā ir ne tikai atvaļinājumi, bet arī īstais
laiks, lai pirms nākamā darba cēliena rosinātu pašvaldību domniekus uz
reāliem, bieži vien ne lielus finanšu līdzekļus prasošiem darbiem.
Piemēram, Dobelē projekta dalībnieki un atbalstītāji pauduši savas bažas
par to, ka jau ilgstoši Dobeles pilsētā nav izveidots suņu pastaigu
laukums. Liepājā – ir pausts priekšlikums par visu skolēnu faktisko
pārvietošanās brīvību, paredzot transporta atvieglojumu 100% apmērā un
neuzstādot prasību par deklarēšanos pilsētā. Aicinājums ir atbalstīt
jauniešu mobilitāti – gan pašā Liepājā, gan starp pilsētām un novadiem,
sekmējot viņu pārvietošanos pilsētā pēc iespējas draudzīgu un
atbalstošu, lai apmeklētu dažādus pasākumus, interešu izglītību,
pilsonisko aktivitāti, piemēram, apmeklējot biedrību rīkotus pasākumus.
Savukārt Kandavā dalībnieki izteikuši priekšlikumu par promenādes
izskatua uzlabošanu, lai neglītās ķieģeļu ēkas sienu, kas vērsta uz
promenādi, izgleznotu jaunie Latvijas mākslinieki vai Baltijas valstu
mākslinieki. Lai dzīvo idejas! Lai lēmumu pieņēmējiem laba griba darīt
mazas lietas savu iedzīvotāju interesēs!

Aktivitāte “Arī klusas balsis ir balsis”. Projektu “Demokrātisko
kompetenču inkubators” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur
EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Īsteno
Latvijas Vācu savienība, Norvēģijas partneris: Fjellugla Kompetanse AS.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.